Ladaracing FESZT 2024

Alice ali

LADARACING FESZT KEMPING INFORMÁCIÓK

KEMPING HÁZIREND

1. A kemping felszerelés felállításának helyét és a kempingező járművének elhelyezését a kemping recepciójának szolgálata határozza meg a rendelkezésre álló kemping egységek vagy a kempingen belül nem jelzett területtől függően.
2. A kempingezés csak a kempingezésre kijelölt (kemping egységgel megjelölt)területen megengedett.
3. A kempingezőnek tilos önkényesen változtatnia a kempingezés helyét a kemping recepciós
szolgálatának jóváhagyása nélkül.

4. Edények és ruha mosása csak az erre előirányzott helyeken megengedett.
5. A kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonlók.
6. A mosdókat, teknőket, tusokat, piszoárokat és vécéket helyes módon kell használni rendeltetési céljuknak megfelelően, számon tartva azt, hogy egészségügyi berendezésekről van szó, melyeket minden kempingező közösen használ.

7. A kempingező köteles vagyonára és tárgyaira figyelni a kempingben.
8. A szervező semmilyen felelősséget nem vállal a kempingező tulajdonát képező eltűnt vagy megrongált tárgyakért, valamint a kempingben történt szerencsétlenségért vagy sérülésért, melyek a kempingező személyes figyelmetlenségének következtében történnek.

9. A kempingezők kötelesek rendet és tisztaságot tartani azon a helyen, ahol kempingeznek.
10. A kempingezők kötelesek védeni a parkot és a természetet a kempingben.

11. A kemping elhagyása előtt a kempingező köteles rendben hagyni és eredeti állapotába juttatni azt a helyet, ahol kempingezett!

13. Tilos nyílt tűzet és tűzhelyet gyújtani, kivéve a szabványos rostélysütőket. Azokban az esetekben, mikor fenáll a tűz kitörésének objektív veszélye, tilos minden nyílt tűz gyújtása.
14.Tilos a kempingbe bevinni gyúlékony tüzelőanyagokat, robbanóeszközöket és hasonló dolgokat.
4. Abban az esetben, ha a kempingben vagy közvetlen közelében tűz üt ki, a kempingező köteles részt venni a szervezett oltásban.

 

 

A KEMPING RENDSZABÁLYZATA MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

X.
1.  A kempingező köteles a kemping ezen Rendszabályzatának minden rendelkezését betartani.
2.  Ha megállapítják ezen Szabályzattal előírt tiltások megszegését, a kemping igazgatósága
felmondhatja annak a kempingezőnek a szállását a kempingben, aki megszegi a tiltást.
3.  A szállás felmondásának esetén ezen pont 2. bekezdésének határozata szerint a kempingező
köteles a keletkezett kárt megtéríteni.